SEKRETESS & ANVÄNDARPOLICY

Senast ändrad: 2019-01-23

Vild & Vacker, org. nr: 19661005-8528 Bastuvägen 4, 922 31 Vindeln, email: info@vildovacker.nu tillhandahåller webbshopen vildovacker.nu. Du kan att genomföra köp av våra produkter i vår webbshop enligt våra Köpvillkor.
Vild & Vacker värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Vild & Vacker sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 är det dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller.

Integritet

Vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din integritet genom att använda lämpliga tekniska säkerhetslösningar. Detta innebär att:

-Vi kommer att säkerställa att vi har lämpliga och tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter, och
-Vi kommer att säkerställa att varje utomstående samarbetspartner vi jobbar med, som behandlar dina personuppgifter, har lämpliga och tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats.
-Vi kommer att respektera din integritet.
-Vi kommer att samla in och använda individuella personuppgifter endast då vi har din tillåtelse.
-Vi kommer att vara tydliga med vilken information vi samlar in om dig samt hur vi använder den.
-Vi kommer att använda personlig information endast för de ändamål de samlades in, och vi kommer att säkerställa att radering av informationen sker på ett säkert sätt.

-Vilka uppgifter vi samlar in

Vild & Vacker samlar in personuppgifter från dig när du använder vår webbshop. Vi säljer inte vidare dina personuppgifter till någon.

Personuppgifter

När du handlar hos oss kommer vi att be dig uppge din e-postadress. För att kunna genomföra ett köp behöver du även uppge ditt namn, din postadress och ditt telefonnummer. Om du vill betala med faktura eller med Klarna kommer du även behöva uppge ditt personnummer. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna leverera produkter till dig, samt ge dig information om dina beställningar.

Kommunikation

Om du kommunicerar med oss via e-post, post, eller någon annan form av kommunikation, kommer vi eventuellt att spara denna korrespondens samt innefattande information (såsom namn, e-postadress, kontaktinformation och all den personliga information som du tillhandahåller i meddelandet) och använda den för att svara på eller hantera ditt ärende.

Om du inte vill ge oss dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna Policy är en förutsättning för att du ska kunna genomföra ett köp hos oss. Om du inte delar dessa personuppgifter har du inte möjlighet att kunna genomföra köp utan att ange viss information som vi behöver för att kunna fullfölja köpet.

Hantering av leverans av dina köpta produkter:

För att kunna leverera dina beställda produkter använder vi ditt namn och din postadress, och för att kunna ge dig relevant information, samt för att kunna kontakta dig, gällande dina beställningar, använder vi oss av ditt telefonnummer och din e-postadress. Information gällande dina beställningar kan till exempel innefatta information om när din leverans har skickats från vårt lager, när den finns tillgänglig att hämta ut på uthämtningsställe eller eventuella tekniska problem eller förseningar.

Statistik och uppdatering av webbshop:

Ditt köpbeteende och din köphistorik hjälper oss också till att förbättra servicen. Uppgifterna från dina inköp hjälper oss att se vilken typ av produkter som är populära, vilken typ av erbjudanden som är mest uppskattade och används av våra medlemmar etc. Vi kommer att använda denna information för att förbättra och utveckla våra befintliga produkter.

Produktförbättring:

Vi använder data för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på vår webshop för att förbättra relevansen för sökresultat.

Cookies

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.

Andra ändamål:

Om vi avser att använda personuppgifter på något sätt som inte överensstämmer med denna Policy kommer du att bli informerad om denna användning före, eller vid den tidpunkt, då personuppgifterna samlas in. Alternativt kommer vi att erhålla din tillåtelse efter insamlingen men före sådan användning.

Dina rättigheter

Vild & Vacker följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

-Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,
-Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,
-Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,
-Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Du kommer att få tillgång till dina personuppgifter utan extra kostnad. Du begär detta via info@vildovacker.nu

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för webbshopen, eller så länge det krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi kommer att bevara dina uppgifter upp till 24 månader efter att du gjorde ditt sista köp.

 

Finns det information som vi inte kan ta bort?

Det kan exempelvis vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information såsom av bokföringsskäl. För mer information om var och hur länge dina personuppgifter lagras, vänligen kontakta info@vildovacker.nu

 

Förändringar och uppdateringar av denna policy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur Vild & Vacker använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen kräver. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Vild & Vacker skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Frågor, funderingar eller klagomål

Vill du ställa frågor eller har du kommentarer om vår Policy, var vänlig kontakta oss på:

Vild & Vacker
Att: AnnaLena Norgren
Bastuvägen 4
922 31 Vindeln
info@vildovacker.nu
0730-38 64 45